Pilih Page

analisis maggot-perniagaan-penanaman

Analisis perniagaan membiak ulat berbau tidak berbau

Analisis Penanaman Maggoma Bau - Dalam membuat analisis penanaman tanpa bulat, faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah berkaitan dengan bahan mentah yang digunakan. Dalam analisis penanaman atau analisis BSF lembu, ini adalah bahan baku yang digunakan adalah sisa organik, sisa kilang dan baja. Beberapa faktor penting ialah analisis penanaman BSF, iaitu

1. Bahan mentah

Faktor pertama menganalisis penanaman BSF adalah memilih bahan mentah. dan apa yang kita pilih ialah sisa organik, sisa buangan organik tidak mempunyai nilai ekonomi yang penting dan lebih sering dibuang. Di samping itu, pada masa kini kewujudannya cenderung untuk bercampur dengan sisa anorganik.

Oleh itu, untuk mendapatkan bahan mentah untuk pengeluaran bahan mentah, adalah perlu untuk mengurutkan sisa organik. Persoalannya, boleh petani melakukannya sendiri?

Menyusun sisa organik harus dilakukan secara sistematik, baik dengan organisasi masyarakat maupun dengan pemerintah daerah. Sekiranya langkah ini sukar dicapai, petani boleh bekerjasama dengan industri makanan yang mempunyai sisa makanan yang banyak.

Umumnya, kehadiran sisa mereka dipisahkan dengan baik. Kultivator perlu mengira potensi sisa organik yang boleh diuruskan secara berterusan supaya roda perniagaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Segmentasi Pengguna

Faktor kedua dalam analisis penanaman BSF adalah segmen pengguna. Industri pengeluaran magot ini terlibat dalam usaha untuk menyediakan sumber protein alternatif ikan dan ternakan pada kos yang rendah disebabkan oleh biokonversi sisa organik.

Sekiranya usaha pengeluaran diarahkan untuk menggantikan makanan ikan yang kecil dalam industri ikan atau ternakan, ia akan memberi impak besar kepada industri ini.

Kerana harga makan ikan dari tahun ke tahun telah meningkat. Selain itu, kewujudan magot juga mempunyai kesan langsung kepada petani ikan dan ternakan. Mereka mampu menghasilkan protein alternatif secara bebas supaya mereka dapat mengurangkan kos pengeluaran.

Pihak lain yang juga akan menikmati produk dari proses biokonversi ini adalah petani sayur-sayuran dan buah, kerana penyediaan baja yang berkualiti.

analisis maggot-perniagaan-penanaman

3. Jenis Perniagaan

Analisis faktor ketiga penanaman BSF adalah jenis perniagaan yang akan dijalankan. Terdapat dua jenis perniagaan pengeluaran magot yang telah berkembang.

 • Jenis pertama adalah perniagaan bebas, iaitu petani atau petani ikan yang menghasilkan magot untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri
 • Jenis kedua adalah jenis perniagaan dengan pola perkongsian teras plasma. Corak perkongsian nukleus plasma adalah bentuk perindustrian yang sangat sesuai untuk pengeluaran magots di mana kedudukan inti (inti) akan bertindak sebagai pengeluar telur BSF.
 • Kedudukan plasma mempunyai peranan dalam pembesaran magot (penukaran sisa organik) yang boleh dilakukan dalam unit rawatan sisa, perumahan, dan sebagainya.
 • Gagot yang dihasilkan kemudiannya direkabentuk oleh inti untuk selanjutnya diproses menjadi tepung magot atau pelet komersial.

4. Skala Perniagaan

Penanaman maggot dibezakan kepada tiga skala perniagaan, iaitu

 • Penanaman Maggot Skala Awal
 • Penanaman Maggot Skala Kecil
 • Penanaman Maggot Skala Sedang
 • Penanaman Maggot berskala besar

Anggapkan analisis ternakan ular sebagai makanan ikan dan ayam. Analisis ternakan bulu ini adalah untuk menilai manfaat yang diperolehi dalam aktiviti penanaman ular. Hasil analisis ini pastinya asas pertimbangan sebelum memulakan perniagaan

analisis maggot-perniagaan-penanaman

Jenis Perniagaan Pengeluaran

Jenis bebas pengeluaran telur dan magot kemudiannya dijual sebagai makanan ikan dan ternakan, tanpa usaha menghasilkan pelet atau teratai ular. Teknologi dikatakan berjaya diterimapakai oleh masyarakat jika ia memenuhi tiga komponen berikut

 • Aspek biologi dan bioreproduksi haiwan telah dikuasai dengan baik
 • Secara teknikal, teknologi boleh digunakan
 • Secara ekonomi ia boleh memberi manfaat

Analisis Perniagaan

Analisis perniagaan adalah satu bentuk pengiraan kewangan untuk menentukan nilai modal atau pelaburan yang diperlukan dalam menjalankan perniagaan, dan menentukan kelayakan perniagaan. Beberapa pengiraan yang diperlukan dalam analisis perniagaan adalah

 • Pendapatan kasar
 • Faedah operasi
 • Keuntungan bersih
 • Penerimaan dan nisbah
 • Kos (nisbah r / c)
 • Titik istirahat / bep) dan
 • Tempoh bayaran balik
 • Sekiranya nisbah R / C lebih besar dari 1, perniagaan itu layak untuk dijalankan, dan sebaliknya.

Kemungkinan jenis perniagaan ini boleh dinilai dari lima kriteria pelaburan seperti berikut.

 • Nilai semasa bersih (NPV)
 • Nisbah kos manfaat bersih (Bersih B / C)
 • Pulangan kadar dalaman (IRR)
 • Tempoh bayaran balik (PBP)
 • Terputus walaupun titik (BEP)

Pelaburan yang diperlukan dalam pengeluaran magot termasuk bangunan untuk serangga, larvarium, mesin penghitung sisa organik, mesin akhbar, dan troli. Pemboleh ubah dalam kos tidak tetap adalah

 • Kos pengangkutan untuk penghantaran sisa organik,
 • Kos elektrik,
 • Harga minyak kelapa sawit, dan
 • Upah buruh.

A. Anggapan Analisis Perniagaan Skala Awal

 • Dalam menganalisis ternakan bulu ini, diasumsikan bahawa serangga ini dibina di atas kawasan 2 m2 dan larvarium yang meliputi kawasan 3 m2
 • Jumlah sisa organik yang digunakan adalah 200kg / hari
 • Magot yang dihasilkan oleh bahan mentah 10. Iaitu, pengeluaran magot adalah 20 kg / hari
 • Magot diperolehi digunakan untuk pengeluaran pupa atau serangga sebanyak 15%, manakala 85% yang lain dijual kepada industri akuakultur
 • Harga jual magot adalah Rp7.000 / kg
 • Nilai jualan baja organik dari proses biokonversi adalah Rp1.000 / kg.

Kos Operasi

Analisis Ternakan Maggot - Butiran Kos Pelaburan dan Operasi Pengeluaran Magot

analisis penanaman maggot-BSF

Jumlah Kos Pengeluaran

Jumlah kos pengeluaran yang ditanggung dalam pengeluaran pengeluaran magot dalam satu tahun

Jumlah Kos Pengeluaran = Kos Tetap + Kos Tidak Tetap

Rp120.000 + Rp1.850.000 = Rp1.920.000

Jumlah Pendapatan Sepanjang Tahun

Jumlah pendapatan setiap tahun = Jumlah pengeluaran magot (kg) Nilai jualan magot (kg)

= (20kg / hari X Rp7.000) X 85% X (365 hari - 52 minggu) = Rp43.435.000

Kerugian Keuntungan

Nilai keuntungan yang diperoleh dalam perniagaan pengeluaran boleh dikira menggunakan formula berikut.

Keuntungan (Rp) = Jumlah Pendapatan (Rp) - Jumlah Kos Produksi (Rp)

Rp43.435.000 - Rp1.920.000 = Rp41.515.000

Kelayakan Usaha Kecil Skala

Berdasarkan data analisis perniagaan di atas, kemungkinan usaha pengeluaran magot dapat ditentukan seperti berikut:

1. BEP (Titik Pecah Walaupun)

Break Even Point (BEP) dalam Unit

formula-bep

Penerangan:

 • BEP: Pecah Malah Titik
 • FC: Kos Tetap
 • VC: Kos Pembolehubah
 • P: Harga per unit
 • S: Volume Jualan

Break Even Point (BEP) dalam Rupiah

formula-bep-rp

Kos Tetap dan Kos Tidak Tetap Setiap kg

 • Kos Tetap = Unit Kos / Pengeluaran Tetap = 120.000 / 6.205 = 19 Kg
 • Kos Tidak Tetap = Kos Tidak Tetap / Kapasiti Pengeluaran = 1.850.000 / 6.205 = 298 Kg

BEP Di Kg

 • Kos Tetap / (Harga Jualan Per Kg - Kos Tetap Per Kg) = 120.000 / (Rp7.000 - 298Kg) = 18 Kg

BEP dalam Rupiah

 • Kos Tetap / 1- (Tetap Kos / Penjualan) = 120.000 / 1- (1.850.000 / 43.435.000) = Rp125.338

Penerangan:

 • Titik pemisah dalam kg ialah 18kg. Ini bermakna bahawa dalam angka ini tidak menguntungkan dan tidak hilang.
 • Titik pecahan dalam rupiah adalah Rp125.338

2. Pulangan Pelaburan (ROI)

ROI = (Untung / Jumlah Kos Pengeluaran) x100% = Rp43.435.000 / 1.920.000 = 2.262,24%.

3. Nisbah Kos Pendapatan (R / C)

Kemungkinan usaha pengeluaran berskala sederhana boleh dinilai melalui formulasi berikut,

R / C = Pendapatan (Rp) / Jumlah Kos Produksi (Rp) = Rp43.435.000 / Rp1.920.000 = 22,62

Nilai R / C yang diperoleh adalah 22,62 atau lebih daripada 1. Angka ini menunjukkan bahawa perniagaan pengeluaran magot berskala sederhana sangat layak untuk dijalankan.

4. Tempoh Bayaran Balik (PBP)

Pengiraan tempoh bayaran balik dijangka dapat menganalisis masa pulangan pelaburan perniagaan pengeluaran magla sederhana dengan rumusan-rumusan berikut:

PBP (bulan) = Jumlah pelaburan (Rp) / Keuntungan Operasi (Rp) x Tahun 1 = (1.100.000 / 41.515.000) x 12 = bulan 0,3.

Hasil analisis ini menggambarkan bahawa semua modal pelaburan perniagaan pengeluaran magan sederhana akan kembali dalam tempoh bulan 0,3.

analisis maggot-perniagaan-penanaman

B. Anggapan Analisa Perniagaan Skala Kecil

 • Dalam menganalisis ternakan bulu ini, diasumsikan bahawa serangga ini dibina di atas kawasan 100 m2 dan larvarium yang meliputi kawasan 100 m2
 • Jumlah sisa organik yang digunakan adalah 500kg / hari
 • Magot yang dihasilkan oleh bahan mentah 10. Iaitu, pengeluaran magot adalah 50 kg / hari
 • Magot diperolehi digunakan untuk pengeluaran pupa atau serangga sebanyak 15%, manakala 85% yang lain dijual kepada industri akuakultur
 • Harga jual magot adalah Rp7.000 / kg
 • Nilai jualan baja organik dari proses biokonversi adalah Rp1.000 / kg.

Kos Operasi

Analisis Ternakan Maggot - Butiran Kos Pelaburan dan Operasi Pengeluaran Magot

analisis penanaman maggot-BSF

Jumlah Kos Pengeluaran

Jumlah kos pengeluaran yang ditanggung dalam pengeluaran pengeluaran magot dalam satu tahun

Jumlah Kos Pengeluaran = Kos Tetap + Kos Tidak Tetap

Rp32.050.000 + Rp9.900.000 = Rp40.450.000

Jumlah Pendapatan Sepanjang Tahun

Jumlah pendapatan setiap tahun = Jumlah pengeluaran magot (kg) Nilai jualan magot (kg)

= (50kg / hari X Rp7.000) X 85% X (365 hari - 52 minggu) = Rp108.587.500

Kerugian Keuntungan

Nilai keuntungan yang diperoleh dalam perniagaan pengeluaran boleh dikira menggunakan formula berikut.

Keuntungan (Rp) = Jumlah Pendapatan (Rp) - Jumlah Kos Produksi (Rp)

Rp108.587.500 - Rp40.450.000 = Rp68.137.500

Kelayakan Usaha Kecil Skala

Berdasarkan data analisis perniagaan di atas, kemungkinan usaha pengeluaran magot dapat ditentukan seperti berikut:

1. BEP (Titik Pecah Walaupun)

Break Even Point (BEP) dalam Unit

formula-bep

Penerangan:

 • BEP: Pecah Malah Titik
 • FC: Kos Tetap
 • VC: Kos Pembolehubah
 • P: Harga per unit
 • S: Volume Jualan

Break Even Point (BEP) dalam Rupiah

formula-bep-rp

Kos Tetap dan Kos Tidak Tetap Setiap kg

 • Kos Tetap = Unit Kos / Pengeluaran Tetap = 32.050.000 / 15.513 = 2.066 Kg
 • Kos Tidak Tetap = Kos Tidak Tetap / Kapasiti Pengeluaran = 9.900.000 / 15.513 = 638 Kg

BEP Di Kg

 • Kos Tetap / (Harga Jualan Per Kg - Kos Tetap Per Kg) = 32.050.000 / (Rp7.000 - 638 Kg) = 5.038 Kg

BEP dalam Rupiah

 • Kos Tetap / 1- (Tetap Kos / Penjualan) = 32.050.000 / 1- (9.900.000 / 108.587.500) = Rp35.265.149

Penerangan:

 • Titik pemisah dalam kg ialah 5.038 kg. Ini bermakna bahawa dalam angka ini tidak menguntungkan dan tidak hilang.
 • Titik pecahan dalam rupiah adalah Rp35.265.149

2. Pulangan Pelaburan (ROI)

ROI = (Untung / Jumlah Kos Pengeluaran) x100% = Rp108.587.500 / 40.450.000 = 268,45%.

3. Nisbah Kos Pendapatan (R / C)

Kemungkinan usaha pengeluaran berskala sederhana boleh dinilai melalui formulasi berikut,

R / C = Pendapatan (Rp) / Jumlah Kos Produksi (Rp) = Rp108.587.500 / Rp40.450.000 = 2,68

Nilai R / C yang diperoleh adalah 2,68 atau lebih daripada 1. Angka ini menunjukkan bahawa perniagaan pengeluaran magot berskala sederhana sangat layak untuk dijalankan.

4. Tempoh Bayaran Balik (PBP)

Pengiraan tempoh bayaran balik dijangka dapat menganalisis masa pulangan pelaburan perniagaan pengeluaran magla sederhana dengan rumusan-rumusan berikut:

PBP (bulan) = Jumlah pelaburan (Rp) / Keuntungan Operasi (Rp) x Tahun 1 = (17.750.000 / 68.137.500) x 12 = bulan 3.1.

Hasil analisis ini menggambarkan bahawa semua modal pelaburan perniagaan pengeluaran magan sederhana akan kembali dalam tempoh bulan 3.1.

analisis maggot-perniagaan-penanaman

B. Anggapan Analisa Perniagaan Skala Sedang

 • Dalam analisis ternakan bulu ini, diasumsikan bahawa serangga ini dibina di kawasan 400 m2 dan larvarium yang meliputi kawasan 400 M2
 • Jumlah sisa organik yang digunakan adalah 3 tan / hari
 • Magot yang dihasilkan oleh bahan mentah 10. Iaitu, pengeluaran magot adalah 300 kg / hari
 • Magot diperolehi digunakan untuk pengeluaran pupa atau serangga sebanyak 15%, manakala 85% yang lain dijual kepada industri akuakultur
 • Harga jual magot adalah Rp7.000 / kg
 • Nilai jualan baja organik dari proses biokonversi adalah Rp1.000 / kg.

Kos Operasi

Analisis Ternakan Maggot - Butiran Kos Pelaburan dan Operasi Pengeluaran Magot

analisis penanaman maggot-BSF

Jumlah Kos Pengeluaran

Jumlah kos pengeluaran yang ditanggung dalam pengeluaran pengeluaran magot dalam satu tahun

Jumlah Kos Pengeluaran = Kos Tetap + Kos Tidak Tetap

Rp120.300.000 + Rp26.700.000 = Rp139.500.000

Jumlah Pendapatan Sepanjang Tahun

Jumlah pendapatan setiap tahun = Jumlah pengeluaran magot (kg) Nilai jualan magot (kg)

= (300kg / hari X Rp7.000) X 85% X (365 hari - 52 minggu) = Rp651.525.000

Kerugian Keuntungan

Nilai keuntungan yang diperoleh dalam perniagaan pengeluaran boleh dikira menggunakan formula berikut.

Keuntungan (Rp) = Jumlah Pendapatan (Rp) - Jumlah Kos Produksi (Rp)

Rp651.525.000 - Rp139.500.000 = Rp512.025.000

Kelayakan Usaha Kecil Skala

Berdasarkan data analisis perniagaan di atas, kemungkinan usaha pengeluaran magot dapat ditentukan seperti berikut:

1. BEP (Titik Pecah Walaupun)

Break Even Point (BEP) dalam Unit

formula-bep

Penerangan:

 • BEP: Pecah Malah Titik
 • FC: Kos Tetap
 • VC: Kos Pembolehubah
 • P: Harga per unit
 • S: Volume Jualan

Break Even Point (BEP) dalam Rupiah

formula-bep-rp

Kos Tetap dan Kos Tidak Tetap Setiap kg

 • Kos Tetap = Kos Tetap / Kakitangan Pengeluaran = 120.300.000 / 93.075 = 1.293Kg
 • Kos Tidak Tetap = Kos Tidak Tetap / Kapasiti Pengeluaran = 26.700.000 / 93.075 = 287 Kg

BEP Di Kg

 • Kos Tetap / (Harga Jualan Per Kg - Kos Tetap Per Kg) = 120.300.000 / (Rp7.000 - 287Kg) = 17.920 Kg

BEP dalam Rupiah

 • Kos Tetap / 1- (Tetap Kos / Penjualan) = 120.300.000 / 1- (26.700.000 / 651.525.000) = Rp125.440.655

Penerangan:

 • Titik pemisah dalam kg ialah 17.290kg. Ini bermakna bahawa dalam angka ini tidak menguntungkan dan tidak hilang.
 • Titik pecahan dalam rupiah adalah Rp125.440.655

2. Pulangan Pelaburan (ROI)

ROI = (Untung / Jumlah Kos Pengeluaran) x100% = Rp651.525.000.000 / Rp139.500.000 = 467,04%

3. Nisbah Kos Pendapatan (R / C)

Kemungkinan usaha pengeluaran berskala sederhana boleh dinilai melalui formulasi berikut,

R / C = Pendapatan (Rp) / Jumlah Kos Produksi (Rp) = Rp651.525.000 / Rp139.500.000 = 4,67

Nilai R / C yang diperoleh adalah 4,67 atau lebih daripada 1. Angka ini menunjukkan bahawa perniagaan pengeluaran magot berskala sederhana sangat layak untuk dijalankan.

4. Tempoh Bayaran Balik (PBP)

Pengiraan tempoh bayaran balik dijangka dapat menganalisis masa pulangan pelaburan perniagaan pengeluaran magla sederhana dengan rumusan-rumusan berikut:

PBP (bulan) = Jumlah pelaburan (Rp) / Keuntungan Operasi (Rp) x Tahun 1 = (246.500.000 / 512.025.000) x 12 = bulan 5,8.

Hasil analisis ini menggambarkan bahawa semua modal pelaburan perniagaan pengeluaran magan sederhana akan kembali dalam tempoh bulan 5,8.

Pin It on Pinterest

Share This